V uplynulých 8 rokoch sa naša obec posunula míľovými krokmi vpred a je veľmi dôležité, udržať trend správneho rozvoja, hospodárenia, riadenia. Mojim  hlavným cieľom  je plne rešpektovať Vaše názory a viesť obec aj na základe Vašich podnetov a požiadaviek. A úprimne? Táto práca ma baví a napĺňa!


Chcem byť dobrým starostom pre mladé rodiny, „starých mosťanov“, ale aj seniorov.

Ideme spolu ďalej – Voľte č. 3


Volám sa František Mastný, mám 56 rokov, som ženatý, mám dve dospelé dcéry, jedného vnuka. Bývam v obci od narodenia, poznám ju veľmi dobre, mám tu veľa priateľov, známych a preto mi na našej obci veľmi záleží.

Vyštudoval som Vysokú školu ekonomickú, odbor  ekonomika a riadenie výrobných odvetví. V minulosti som pracoval hlavne v bankovom sektore,  v Štátnej banke česko-slovenskej, v Národnej banke Slovenska,  Dopravnej banke, a. s., v Istrobanke, a. s. a v Česko-slovenskej obchodnej banke, a. s..  V rokoch 1994 až 2007 som pracoval v bankách ako riaditeľ pobočky. Moje skúsenosti z pozície riaditeľa pobočky – vedenie a motivovanie ľudí, zodpovednosť za plnenie obchodného plánu, nevyhnutnosť dobre sa rozhodnúť, prinášať nápady a následná kontrola vykonanej práce boli pred 8 rokmi výborným predpokladom pre vykonávanie funkcie starostu obce.

Od decembra 2010  pracujem ako starosta obce Most pri Bratislave. Veľmi ma teší, že za uplynulé obdobie môjho starostovania sa mi v spolupráci  s poslancami podarilo vybudovať detské ihrisko, postaviť budovu základnej školy, materskej školy, telocvične, urnovú stenu na miestom cintoríne, chodník v Studenom, zrekonštruovať  časť ul. Športovej.

Málokto vie, že som sa spolu s mojim zástupcom zaslúžil a bojoval o zmenu projektu diaľnice D4R7. S obchvatom obce sa pôvodne neuvažovalo. Pôvodný projekt bol na základe našich žiadostí doplnený o vybudovanie obchvatu našej obce.