Vážení obyvatelia obce,

do Vašich poštových schránok, Vám boli doručené neznámou osobou – osobami v sobotu po 21. hodine letáky pod hlavičkou obce Most pri Bratislave, resp. pod menom starostu obce.

Predmetný leták nebol distribuovaný obcou, ani starostom či už z titulu funkcie, alebo z titulu nezávislého kandidáta na post starostu obce v nadchádzajúcich komunálnych voľbách.  Niekto zneužil meno obce, obecný znak, ako aj moje meno na tento pamflet.

Že táto osoba – osoby vedia čo robia a robia to cielene, svedčí aj fakt, že včera (v nedeľu 28. 10. 2018) sme zistili, že niekto manipuloval s elektrickými rozvodňami z ktorých je ovládané verejné osvetlenie a na niektorých uliciach v obci sa nesvietilo. Ten kto toto urobil si neuvedomuje, že vypnutím verejného osvetlenia ohrozil bezpečnosť všetkých nás, resp. pripravil podmienky pre prípadnú nekalú činnosť.

Ešte včera okolo 18,30 hod. sa elektrikárovi podarilo sfunkčniť osvetlenie na ul. Športovej, Poľnej, Lipovej, Achátovej. Nepodarilo sa sfunkčniť osvetlenie na ul. Tomášovskej, ale  dnes je už problém odstránený.

 

Dnes som podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa – páchateľov na polícií a bude na orgánoch činných v trestnom konaní aby stotožnili osobu – osoby, ktoré za týmto všetkým stoja.

Súčasne si Vás dovoľujem požiadať, pokiaľ máte na svojich nehnuteľnostiach  inštalované kamery a zistíte že na zázname sa nachádzajú osoby roznášajúce letáky, prosím kontaktujte obecný úrad. Záznamy z kamerových systémov budú následne poskytnuté polícii.